[creation site web] [logiciel creation site] [creation site internet] [Facebook Humulus Lupulus]
[mail humulus lupulus]

De Humulussen

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan door een mail te sturen via deze link.

Contact

Nieuws

Welkom

Humulus lupulus.

Opgericht op 15 maart 1996

Stamplaats voor onze maandelijkse bijeenkomsten welke worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand is Cafe Bleeker in Heerhugowaard de Noord.

Humulus lupulus       

Voor het laatste nieuws verwijzen wij u graag naar onze Facebook pagina via deze link

Data voor uw agenda:
- humulus lupulus jubileumfeest zaterdag 5 november 2016
- Dorpshuisveiling 31 maart 2017 t.b.v. dorpshuis

Welkom

De naam Humulus lupulus werd aangereikt door de houder van onze stamtafel te Café Bleeker in Heerhugowaard-de Noord. Het kruid Humulus lupulus brengt smaak aan het bier. De groep Humulus lupulus tracht smaak te brengen aan het leven.

Humulussen zijn dus in de eerste plaats levensgenieters… Om een groep met levensgenieters op te gaan richten was ons echter iets te simpel. Vandaar dat we eerst statuten hebben samengesteld. Daarin staan onder andere onze doelstellingen en regels in beschreven. De regels zullen we u besparen, maar de doelstelling is tweeledig en als volgt te omschrijven:

1. Het houden van bijeenkomsten voor de leden met een gezellig, ontspannend, maar
zeker ook sterk inhoudelijk karakter en bijdragend aan het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van de huidige maatschappij, onze en andere culturen en het sociale leven in welke vorm dan ook.

2. Het streven naar zo groot mogelijke saamhorigheid binnen dorpsgemeenschap van Heerhugowaard-de Noord.